3 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190803083725696

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามสภาพอากาศในปัจจุบันและมีข้อห่วงใยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีอุทกภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง ซึ่งไทยจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “วิภา” ที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อาจส่งผลให้มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งจะได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 1 – 6 สิงหาคมนี้ จะทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ดังนั้นได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการแจ้งเตือนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทราบถึงสถานการณ์ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยผ่านช่องทางการสื่อสารในทุกช่องทาง พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้สั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้โดยทันที พร้อมมอบหมายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว สำหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ให้ประสานการปฏิบัติกับกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในการห้ามการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงโดยเคร่งครัด และให้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ทุกจังหวัดต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุตามแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือโดยด่วนได้ทางสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง